Lukoil Online Resmi Satış Sitesi

ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu metnin amacı, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) işletilmesi ve Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://www.lukoilonline.com/corporate/kvkk adresinde yer alan Lukoil Lubrıcants Mıddle East Madeni Yağ Ve San. Ltd. Şti. ‘Ye Ait İnternet Sitesine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZ NEDİR ?
Çerez, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
ÇEREZLERİ NE AMAÇLA KULLANIYORUZ ?
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır;
o Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek
o Sitenin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek
o Sitenin kullanım kolaylığını sağlamak
o Siteyi iyileştirmek, Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek
o Sitenin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak
o Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek

Kısaca, çerezler, web sitemizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanılmaktadır. İnternet sitemiz bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyor ve bu sayede sonraki ziyaretinizde tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla hareket ediyor.

Kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci ve 8’inci maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, gerekmesi halinde, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle ve tedarikçilerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.
HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ?
Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
Zorunlu Çerezler
Belli çerezlerin kullanımı Sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, Sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
-llkonli :sitemiz session ayracı için kullanılmaktadır.
-userid : kullanıcı girişi yapmış kişileri otomatik olarak giriş yapabilmesi için kullanılmaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde Sitemizi kullanımınızı ve Sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.
-ga : Google Analytics için kullanılmaktadır
-gid : Google Analytics için kullanılmaktadır.
-v_enter_ts_GmmtFkuEdD : Online Chat Sistemi için Kullanılmaktadır.
- jv_visits_count_GmmtFkuEdD : Online Chat Sistemi için Kullanılmaktadır.
ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ ?
Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ KONUSUNDA HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, destek@lukoilonline.com e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Akatlar Mahallesi, Ebululla Mardin Caddesi, No:22, Maya Park Tower 1, 34335 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Veri Sorumlusu : Lukoil Lubricants Middle East Madeni Yağ San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : Akatlar Mahallesi, Ebululla Mardin Caddesi, No:22, Maya Park Tower 1, 34335 Beşiktaş/İstanbul
Mersis No : 0609041419000015