Lukoil Online Resmi Satış Sitesi
Antifriz

Antifrizi ne sıklıkla değiştirmelisiniz?

Antifriz, suyun donma noktasına göre daha düşük bir sıcaklığa sahip olan soğutucuların ortak adıdır. Otomobillerde bu sıvı, motoru soğutmak için kullanılır. Genellikle köpüklenmeyi ve kireç oluşumunu önleyen ve ayrıca motor parçalarını korozyondan koruyan katkı maddeleri içerirler. Antifrizi neden ve ne sıklıkta değiştirmeniz gerektiğini size anlatacağız.

Otomobilinizdeki Antifrizi Neden Değiştirmelisiniz?

Çalışma sırasında aracın motoru ısınır. Aşırı ısınma, motorda ilk başta sorunlara neden olabilir, daha sonra arızalanır ve pahalı onarımlar gerektirir. Bu nedenle tahrik sisteminin bir soğutma sistemi ile desteklenmesi gerekmektedir.

İlk başta bu tür sistemler hava soğutmalıydı ancak motor hacimleri arttıkça hava soğutmanın verimliliği azaldı. Bu nedenle havalı sistemler yerini sıvı sistemlere bırakmıştır. Başlangıçta soğutucu olarak su kullanıldı. Ancak sıvı haldeyken yalnızca 0°C ila 100°C aralığında olması nedeniyle bu kapasitede yeterince etkili olmadığı ortaya çıktı. Antifriz ise bu noktada devreye girip motor soğutma sorununu başarıyla çözdü.

Ancak herhangi bir antifrizin performansı zamanla bozulur. Bunun nedeni, sıvının sınırlı ömrü olan katkı maddeleri içermesidir. Ayrıca motorun iç parçalarından kir ve metal parçacıkları da antifrizin içine girebilir. Bu nedenle periyodik olarak değiştirilmesi gerekir.

Bu durumda, olası sorunlardan kaçınmak için otomobilinizdeki antifrizi ne sıklıkla değiştirmelisiniz?

Antifriz Ömrü

Soğutma sıvısının ne sıklıkla değiştirileceği sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır:

 • Antifriz tipi;
 • Araç çalışma koşulları;
 • Motor özellikleri;
 • Otomobilin ve motorun durumu.

Örneğin motorları aşınmış eski araçlarda antifrizin kullanım ömrü daha kısa olacağından daha sık değiştirilmesi gerekir. Bunun nedeni, böyle bir otomobilin motorunun birçok korozyon odağı oluşturabilmesidir. Pas kaçınılmaz olarak soğutma devresinde dolaşan sıvıya karışır ve performansını bozar.

Genellikle antifriz değiştirme sıklığı aracın belgelerinde belirtilir. Çoğu zaman bunu 2-3 yılda bir veya 60.000 km'de bir yapmanız önerilir. Araç eskiyse antifriz değiştirme aralığı 40- 50.000 km'ye düşürülür.

Aşağıdaki durumlarda soğutma sıvısının değiştirilmesi de önerilir:

 • Renk değişimi, içinde tortu, köpük, pul, jöle benzeri pıhtılar oluşması;
 • Aracın birkaç yıldır boşta duruyor olması. (Bu durumda sadece eski antifrizi boşaltmak değil, aynı zamanda yenisini dökmeden önce soğutma sistemi devresini de yıkamak gerekir)

Volkswagen uzmanlarının geliştirdiği sınıflandırmaya göre tüm soğutucu türleri üç kategoriye ayrılabilir. Değiştirme süresi, hangi kategorideki antifrizi kullandığınıza göre değişir.

G11 inorganik katkı maddeleri içeren geleneksel bir üründür. En kısa servis ömrüne sahiptirler. Önerilen değiştirme aralığı 2 yıldır.

G12, organik asitler içeren bir antifrizdir. Bu tür ürünler mükemmel ısı transfer özelliklerine sahiptir ve korozyon odakları üzerinde nokta etkisine sahiptir. Her 5 yılda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

Geliştirilen G12+ ve G12++ ürünleri için de aynı süre belirtiliyor.

Antifriz değişikliği zamanında yapılmazsa motorda sorunlar yaşanabilir.

Antifriz

Antifrize dikkat edilmezse motora ne olur?

Antifriz, motoru aşırı ısınmaya karşı koruduğu için performansının düşmesi, motor parçalarının yüksek sıcaklıklara maruz kalmasına neden olur. Bu onların yok olmasına yol açabilir.

Diğer bir sorun ise korozyon süreçlerinin yoğunlaşmasıdır. Soğutma sıvısı bunları engellemediği takdirde parçaların bozulmasına da katkıda bulunur.

Motor arızaları meydana gelebilir. Sonra başarısız olur. En kötü senaryo, bunun yolculuk sırasında meydana gelmesi ve bir kazaya neden olmasıdır.

Antifriz değiştirme süresinin aşılması durumunda neler olabileceğine daha yakından bakalım.

Antifriz değişiminde geç kalındığında sık karşılaşılan sorunlar;

Bazı sürücüler, soğutma sıvısının zamanında değiştirilmemesinden kaynaklanan sorunlardan bahsetmenin sadece bir pazarlama hilesi olduğunu söyleyebilir. Üreticilerin, ürünlerini daha fazla satmak için kasıtlı olarak oldukça güvenilir olmayan bilgileri yaydıklarını, ancak aslında korkunç bir şey olmayacağını ve genel olarak antifrizi ne sıklıkta değiştirmeniz gerektiği sorusuyla kendinizi rahatsız etmenin bir anlamı olmadığını söylüyorlar.

Gerçekten de önerilen boşaltma aralığını biraz aşarsanız büyük olasılıkla sorun olmayacaktır. Ancak performans özelliğini kaybetmiş eski antifriz ile uzun süreli sürüş ciddi sorunları da beraberinde getirir.

Aşırı ısınma

Tahrik sistemi için kullanılan malzemeler ve onu oluşturan parçalar arasındaki boşluklar genellikle 85-90°C sıcaklığa göre tasarlanmıştır. Daha da yüksek sıcaklıklarda aşağıdaki sonuçlar mümkündür:

 • Motor gücü düşer, yakıt tüketimi artar;
  • Halkalar ve silindirler deforme olur;
  • Artan boşluklar nedeniyle egzoz gazları yağın içine girer ve yağlayıcı manifoldun içine nüfuz eder;
 • Motorun kaynağı 2-3 kat azalır.

Artan korozyon

Antifriz bir yandan korozyona karşı da koruma sağlar. Öte yandan, içinde hâlâ belirli bir oranda su bulunur ve soğutucu sıvının oldukça higroskopik olması ve havadaki nemi çekmesi nedeniyle bu oran zamanla artar.

Antifriz ne kadar uzun süre değiştirilmezse o kadar fazla korozyona neden olabilir. Sonuç olarak:

 • Hatların ve radyatörün yüzeyleri tahrip olur;
 • Kanal verimi azalır.
 • Korozyon tabakasının ısı iletkenliği düşük olduğundan soğutma sisteminin performansı bozulur.

Yukarıda listelenen her şey, motor üzerindeki yükte bir artışa ve kaynağında bir azalmaya neden olur.

Yağış

Bu sorun genellikle silikat bazlı antifriz kullanan sürücülerin karşılaştığı bir sorundur. Bu antifrizler zamanla çöken maddeler içerirler. Soğutma sıvısında yavaş yavaş küçük silikon parçacıkları birikir ve bu, antifriz dolaşırken aşındırıcı bir etki yaratır.

Kavitasyon erozyonu

Kavitasyon adı verilen bir işlemle ısıtılmış bir sıvıda doğal olarak gaz kabarcıkları oluşur. Kabarcıklar çöktüğünde enerji açığa çıkar ve soğutma devresinde aşırı basınç oluşur. Ayrıca metal yüzeyleri etkileyerek onları yok eder, bu da sızıntılarla doludur.

Sistem Donması

Yukarıda bahsedildiği gibi antifrizin yüksek higroskopikliği, bileşimindeki su oranının zamanla artmasına neden olur. Ancak bu sadece korozyon süreçlerini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda soğutma sıvısının donma eşiğinin de düşmesine neden olur. Sistemdeki su düşük sıcaklıklarda kristalleşmeye başlarsa rezervuar, hat elemanları, radyatör ve borular zarar görür.

Antifrizin Doğru Şekilde Değiştirilmesi;

Antifrizin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler genellikle aracın belgelerinde belirtilir. Bu nedenle, teknik belgeleri kontrol ederek değiştirme işlemine başlamanız önerilir.

Değiştirme hazırlığı aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Yeni antifrizin seçimi ve satın alınması;
  • Konsantrenin damıtılmış suyla seyreltilmesi (Eğer böyle bir ürün kullanıyorsanız);
  • Aracın pozisyonu (Düz olmalıdır);
  • Motorun soğumasını beklemek (Bu 30 dakika kadar sürebilir)

Yeni antifrize ek olarak ihtiyacınız olacak şeyler ise:

 • Atık soğutma suyu tahliye tepsisi;
  • Konsantre seyreltme kapları ve ölçüm kapları; (Ancak bu yalnızca konsantre antifriz satın aldıysanız geçerlidir)

Motor soğuduğunda radyatör tepsisini takın ve tahliye kapağını açın. Eğer aracınızın radyatöründe tapa veya silindir bloğunun su ceketi yoksa tahliye alt radyatör borusundan yapılır. Daha sonra:

 • Kir ve eski antifriz kalıntılarından kurtulmak için sistemi damıtılmış suyla durulayın.
  • Önerilen miktarda yeni antifriz doldurun.
  • Soğutma sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol edin (Motoru çalıştırın ve motorun termal modunun doğru bir şekilde korunduğundan emin olmak için fan çalışmaya başlayana kadar aracın içini ısıtın);
  • Genleşme deposundaki soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin; soğutma sisteminde hava kalırsa dışarı çıkacak ve antifriz seviyesi azalacaktır, bu nedenle biraz daha sıvı eklemeniz gerekecektir.

Soğutma sisteminin yıkanması;

Genellikle kullanılmış antifrizi boşalttıktan sonra sistemde bir miktar antifriz de kalır. Tamamen çıkarmak için devreyi damıtılmış suyla doldurun, motoru açın ve 10-15 dakika rölantide bırakın. Bundan sonra sıvıyı soğutma sisteminden tamamen boşaltın.

Yoğun kirlenme durumunda sistem birkaç kez yıkanabilir.

Damıtılmış su, yalnızca motor tamamen soğuduğunda motora dökülmelidir.

Antifriz distile suya yaklaşık 1:4 veya 1:5 oranında ilave edilebilir. Bu sayede yıkama sırasında içerdiği korozyon önleyici katkı maddeleri hemen işlevini yerine getirmeye başlayacaktır.

Yeni antifrizi doldurma;

Yeni antifriz doldurulurken acele edilmemelidir, aksi takdirde hava kilitlenmesi ihtimali yüksektir. Antifrizi maksimum seviyeye kadar doldurun, motoru açın ve soğutma devresinin sıvıyla dolmasını bekleyin. Depodaki antifriz seviyesini kontrol edin ve gerekirse seviyeyi tekrar maksimum seviyeye getirecek şekilde doldurun. Antifriz artık hazneden çıkmayıncaya kadar işlemi tekrarlayın.

Bunu yaparken sıcaklık sensörüne dikkat edin. İbreler kırmızı bölgeye girmemelidir.

LUKOIL' den tavsiyeler

 1. Yalnızca güvenilir üreticilerin antifrizlerini kullanın. Sahte ürünlere dikkat edin ve şüpheli ucuz ürünleri almayın.
  2. Aracınızı üreten firmanın tavsiye ettiği antifrizi kullanın.
  3. Doğru ürünü seçerken renge değil, kompozisyona ve üreticilerin önerilerine dikkat edin.
  4. Değiştirme düzenlemelerine kesinlikle uyun. Acele etmeyin, adımları atlamayın, kontrolleri yapın.
  5. Antifrizi değiştirmenin en iyi zamanı kış mevsiminin başlamasından kısa bir süre öncedir. Kışın motor özellikle yüksek yük altındadır. Ancak soğutma sıvısını değiştirme zamanı geldiyse ve kışa hâlâ çok varsa da beklemeyin; değiştirin.
  6. Biraz antifriz eksikliği varsa (buradaki eksiklikten kasıt 100-200 ml) sisteme az miktarda damıtılmış su dökebilirsiniz. Önemli bir soğutma sıvısı eksikliği varsa, damıtılmış su ile de telafi edilebilir, ancak bu yalnızca en yakın servise, değişim noktasına en kısa sürede ulaşmak için yapılabilir.

Artık arabanızdaki antifrizi ne sıklıkla değiştirmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Önerilerimizin sizin için yararlı olacağını umuyoruz.